Доцент кафедри БІТ прочитав курс про менеджмент інцидентів інформаційної безпеки у Казахському НТУ

В рамках програми академічної мобільності і відповідно до договору про співпрацю в галузі освіти і науки, доцент кафедри БІТ Сергій Гнатюк прочитав курс лекцій "Менеджмент інцидентів інформаційної безпеки" (62 год) студентам, магістрантам і докторантам кафедри "Інформаційна безпека" Інституту інформаційних та телекомунікаційних технологій Казахського національного технічного університету ім. К.І. Сатпаєва (м.Алмати, Республіка Казахстан) з 21 жовтня до 1 листопада 2014 року.

Bookmark and Share