Вийшов у світ підручник «Прикладна криптологія: системи шифрування»

Викладачами кафедри О.Г.Корченком та Ю.О.Дрейсом  за підтримки Державного університету телекомунікацій видано підручник «Прикладна криптологія: системи шифрування».

Підручник містить загальні відомості про: основи криптології, криптографії та криптографічного аналізу; традиційно історичні шифри підстановки й перестановки; блокові та складені шифри й атаки на них; потокові шифри й генератори псевдовипадкових чисел; стандарти криптографічного шифрування та перетворення; блокові симетричні криптоалгоритми; принципи побудови симетричних та асиметричних криптографічних систем шифрування, які використовуються для забезпечення конфіденційності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; а також приклади з розв’язками, контрольні питання з відповідями на них та авторські комп’ютерні програми з візуалізацією процесів криптографічного шифрування та перетворення на компакт-диску.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» в галузі знань «Інформаційна безпека».

Bookmark and Share