Радісні результати викладання співробітників кафедри студентам напряму «Документознавство та інформаційна діяльність»

27.04.2012

Студенти Гуманітарного інституту взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з документознавства і досягнули високих результатів. Свого часу співробітники кафедри безпеки інформаційних технологій викладали студентам фахові дисципліни.   Докладніше

Викладач кафедри захистив кандидатську дисертацію про формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з інформаційної безпеки

04.07.2013

3 липня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 викладач кафедри БІТ Юлія Борисівна Іванчук успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з інформаційної безпеки в процесі вивчення науково-природничих дисциплін».   Докладніше

Презентація кафедри безпеки інформаційних технологій НАУ на виставці «Освіта та кар’єра – 2012»

30.03.2012

29 березня 2012 року у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» відбулось урочисте відкриття XXI Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2012». Кафедру безпеки інформаційних технологій на заході представляла старший викладач Юлія Іванчук.   Докладніше

Побачив світ новий навчальний посібник з психології управління

26.06.2015

Вийшов у світ навчальний посібник з навчальної дисципліни «Психологія управління» для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою».   Докладніше

Побачив світ новий навчальний посібник «Електронний документообіг»

08.07.2015

Вийшов друком навчальний посібник «Електронний документообіг» з однойменної дисципліни для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою».   Докладніше

Психологія управління

27.05.2015

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою умінь: психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; аналізу витоків та причин виникнення конфліктів, виявлення закономірностей їх розвитку, можливих моделей управління та розв’язання конфліктів, а також оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу як побічного явища конфліктних ситуацій.   Докладніше

Електронний документообіг

27.05.2015

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою системи теоретичних і емпіричних знань та практичних умінь про сучасні технології електронного документообігу та їх застосування в управлінні документними та інформаційними ресурсами підприємства. Особлива увага у посібнику приділена сучасній технологічній концепції Enterprise Content Management, застосування якої на підприємстві дозволяє забезпечити ефективне управління накопиченими інформаційними ресурсами.   Докладніше

Bookmark and Share