Лозова, Ірина Леонідівна

Посада:
старший викладач
Рік та місце народження:
1983, м. Енгельс, Саратовська область, Російська Федерація
Контакти:
 • корпус 11, ауд. 424
 • тел. +38(044)406-76-42
 • e-mail: kira1983@yandex.ru
Участь у наукових та громадських організаціях:

член IEEE (у 2011-2012 роках)

Кваліфікація:
 • 1) Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки – НАУ, 2005 рік
 • 2) Аспірантура заочної форми підготовки (спец. 05.13.21 – системи захисту інформації).
Наукові інтереси: інформаційна безпека, криптографія, захист програмного забезпечення, криміналістичний аналіз комп’ютерних систем, бази даних.
Навчальні дисципліни:
 • Криміналістичний аналіз комп’ютерних систем (для студентів напряму 6.170103 "Управління інформаційною безпекою")
 • Криптографія та стеганографія (для студентів напряму 6.170103 "Управління інформаційною безпекою")
 • Обробка інформації (для студентів напряму 6.170103 "Управління інформаційною безпекою")
 • Методологія та організація наукових досліджень (для студентів спеціальності 8.17010302 "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації")
 • Інформаційні системи і технології захисту інформації.
Публікації:
 • більше 10 друкованих наукових праць, серед яких наукові статті у вітчизняних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях, навчально-методичні комплекси дисциплін;
 • профіль автора у Google Scholar.
Bookmark and Share
Співробітники
Лозова, Ірина Леонідівна, старший викладач
Теги