Сидоренко Вікторія Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат технічних наук

Посада:

Доцент

Контакти:

Освіта:

 • 2012 р. – магістр, Національний авіаційний університет, спеціальність «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»;
 • 2013 – 2016 рр. – аспірант, Національний авіаційний університет, спеціальність 21.05.01 – «Інформаційна безпека держави»;
 • 2018 р. – кандидат технічних наук, Національний авіаційний університет, спеціальність 21.05.01 – «Інформаційна безпека держави».

Наукові інтереси: інформаційна безпека, захист критичної інформаційної інфраструктури держави, кібербезпека цивільної авіації.

Навчальні дисципліни:

 • Основи інформаційної безпеки держави (для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»);
 • Операційні системи та системне програмне забезпечення (для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека»);
 • Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах (для студентів напряму 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»);
 • Захищені мережеві технології обробки інформації (для студентів напряму 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»).

Публікації:

 • понад 40 друкованих наукових праць, серед яких монографії, наукові статті у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, матеріали і тези доповідей на конференціях,
 • профіль автора у Google Scholar
 • ORCID: 0000-0002-5910-0837
 • ID: 1467328