Викладач кафедри захистив кандидатську дисертацію за темою «Моделі аномального стану для систем виявлення кібератак в комп’ютерних мережах»

24.04.2013

23 квітня 2013 року викладач кафедри БІТ Анна Олександрівна Корченко успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти».   Подробнее

Опубліковано методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОКР «Бакалавр» студентів галузі знань 1701

22.01.2014

Вийшли у світ «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОКР «Бакалавр» студентів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека».   Подробнее

Опубліковано методичні рекомендації до виконання магістерської атестаційної роботи студентів галузі знань 1701

22.01.2014

Вийшли у світ «Методичні рекомендації до виконання магістерської атестаційної роботи студентів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека».   Подробнее

Ректор вручив атестат доцента Анні Корченко

09.12.2014

19 листопада 2014 року на засіданні Вченої Ради університету ректор вручив атестат доцента Анні Корченко - доценту кафедри БІТ.   Подробнее

Вийшов у світ підручник «Банківська безпека»

24.10.2014

Видано підручник «Банківська безпека», до авторського колективу якого входять професор В.О.Хорошко та доцент А.О.Корченко.   Подробнее

Банківська безпека

24.10.2014

У підручнику надаються методи і засоби здобуття інформації щодо банківської діяльності, а також організації комерційної та конфіденційної таємниць банків. Розглядаються правові основи банківської діяльності та правове забезпечення захисту банківської інформації, ризики та їх оцінка у банківській діяльності, злочини та забезпечення безпеки.   Подробнее

Bookmark and Share