Положения правил приема и конкурсного отбора

На напрями та спеціальності кафедри безпеки інформаційних технологій приймаються особи за загальними для Національного авіаційного університету правилами. Основні положення правил прийому завжди доступні на сайті Національного авіаційного університету: їх можна знайти шляхом пошуку (доступного вгорі сторінки сайту НАУ) фрази "правила прийому".

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та освітнього ступеня «Магістр» (2016).

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за напрямами та спеціальностями кафедри безпеки інформаційних технологій:

Bookmark and Share