Результати наукової діяльності

На основі наукових розробок кафедри, результатів кандидатських та докторських дисертацій, робіт кандидатів наук НАУ було створено низку систем, зокрема: з виявлення атак; з оцінки захищеності від соціотехнічних атак; з оцінки рівня захищеності інформаційних ресурсів; з оцінки рівня безпеки.

У рамках видавничого процесу кафедри підготовлені та вийшли друком низка монографій, підручників, навчальних посібників, словників та методичних рекомендацій для забезпечення навчального процесу.

Загальні результати роботи кафедри за 2004-2013 роки:

# Показник Кількість
1 Захищено докторських дисертацій 4
2 Захищено кандидатських дисертацій 9
3 Видано монографій 10
4 Видано підручників та посібників 27
5 Доповіді на наукових конференціях 637
6 Статті у фахових виданнях України та СНД 234
7 Статті та матеріали конференцій за межами СНД 48
8 Отримано охоронних документів (патентів, авторських свідоцтв, cвідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерну програму)) 55
9 Проведено наукових конференцій на базі кафедри 16

Наукові результати кафедри безпеки інформаційних технологій за 2010-2011 н.р.

Наукові результати кафедри безпеки інформаційних технологій за 2011-2012 н.р.

Наукові результати кафедри безпеки інформаційних технологій за 2013 р.

Bookmark and Share