Психологія управління

Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Психологія управління» підготували викладачі кафедри безпеки інформаційних технологій - доцент Юлія Коваленко та асистент Кирило Ануфрієнко. Навчальний посібник рекомендовано Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол №7 від 27 травня 2015 року).

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою умінь: психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі; аналізу витоків та причин виникнення конфліктів, виявлення закономірностей їх розвитку, можливих моделей управління та розв’язання конфліктів, а також оволодіння практичними навичками врегулювання конфліктів різних рівнів та боротьби з наслідками стресу як побічного явища конфліктних ситуацій.

Призначено студентам вищих навчальних закладів, які отримують базову вищу освіту за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», при вивченні навчальної дисципліни «Психологія управління». Навчальний посібник буде також корисним студентам, які навчаються за напрямами 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та 6.170102 «Системи технічного захисту інформації».

Bookmark and Share