Побудова систем захисту інформації на нечітких множинах

Книга присвячена актуальним теоретичним і практичним питанням розробки методів, моделей та систем захисту інформації, призначених для оцінки стану безпеки інформаційних ресурсів у комп'ютерних системах. Основним теоретичним грунтом, який склав основу базових досліджень, у роботі стала теорія нечітких множин, фундамент якої заклав в 1965 р. Лотфі Заде. Робота проілюстрована великою кількістю прикладів, алгоритмів, програмних реалізацій та рішень практичних завдань. Призначена для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю.

Bookmark and Share