Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції «ITSEC»

ITSEC [Текст] : Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції / Оргкомітет конференції «ITSEC» ; кафедра безпеки інформаційних технологій НАУ. — К. : НАУ, 2014. — 178 с.

Оргкомітет конференції

Голова 

д.т.н., проф. Олександр КОРЧЕНКО, Національний авіаційний університет (Київ, УКРАЇНА)

Координатор з міжнародних зв’язків

к.т.н., доц. Сергій ГНАТЮК, Національний авіаційний університет (Київ, УКРАЇНА)

Концепт-менеджер

к.т.н. НАУ Кирило АНУФРІЄНКО, Національний авіаційний університет (Київ, УКРАЇНА)

Відповідальний секретар

к.пед.н., доц. Юлія КОВАЛЕНКО, Національний авіаційний університет (Київ, УКРАЇНА)

Члени програмного комітету

д.т.н., проф. Володимир ГОЛОВКО, Брестський державний технічний університет (Брест, БІЛОРУСЬ)

к.т.н., доц. Геворг МАРҐАРОВ, Державний інженерний університет Вірменії (Єреван, ВІРМЕНІЯ)

д.е.н., проф. Жексембек Аділов, Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва (Алмати, КАЗАХСТАН)

д.пед.н., проф. Ґульнур ЖАНҐІСІНА, Казахський національний технічний університет ім. К.І. Сатпаєва (Алмати, КАЗАХСТАН)

д.т.н., проф. Микола КАРПІНСЬКИЙ, Університет у Бєльсько-Бялій (м. Бєльсько-Бяла, ПОЛЬЩА)

к.ф.-м.н., доц. Андрій ТРУФАНОВ, Іркутський державний технічний університет (Іркутськ, РОСІЯ)

д.т.н., с.н.с. Володимир БУРЯЧОК, Державний університет телекомунікацій (Київ, УКРАЇНА)

д.ю.н., проф. Анатолій МАРУЩАК, Національна академія Служби безпеки України (Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Володимир МОХОР, Національний технічний університет України «КПІ» (Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Олександр ОКСІЮК, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Андрій ПЕЛЕЩИШИН, Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Катерина СОЛОВЙОВА, Харківський національний університет радіоелектроніки (м. Харків, УКРАЇНА)

к.психол.н., с.н.с. Олександр ФАРМАГЕЙ, Національна академія Служби безпеки України (Київ, УКРАЇНА)

д.т.н., проф. Олександр ЮДІН, Національний авіаційний університет (Київ, УКРАЇНА)

 

Оригінал-макет підготовлено на кафедрі безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету.

Комп’ютерна верстка — К. П. Ануфрієнко, Ю. Б. Коваленко.

Художній редактор та графічний дизайнер — К. П. Ануфрієнко.

Bookmark and Share