Електронний документообіг

Автори: Кирило Ануфрієнко та Юлія Коваленко.

Навчальний посібник рекомендовано Вченою радою Національного авіаційного університету (протокол №7 від 27 травня 2015 року).

Метою навчального посібника є формування у майбутніх фахівців з управління інформаційною безпекою системи теоретичних і емпіричних знань та практичних умінь про сучасні технології електронного документообігу та їх застосування в управлінні документними та інформаційними ресурсами підприємства. Особлива увага у посібнику приділена сучасній технологічній концепції Enterprise Content Management, застосування якої на підприємстві дозволяє забезпечити ефективне управління накопиченими інформаційними ресурсами.

Призначено студентам вищих навчальних закладів, які отримують базову вищу освіту за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» та 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», при вивченні навчальної дисципліни «Електронний документообіг». Навчальний посібник буде також корисним студентам, які навчаються за напрямами 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та 6.170102 «Системи технічного захисту інформації».

Bookmark and Share