Викладач кафедри захистив кандидатську дисертацію за темою «Моделі ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах»

10 березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.062.17 викладач кафедри БІТ Владислава Вікторівна Волянська успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.05.01 «Інформаційна безпека держави» за темою «Моделі ідентифікації порушника в інформаційно-комунікаційних системах».

Дисертаційна робота В. В. Волянської була націлена на вирішення актуального наукового завдання щодо розробки та дослідження моделей, методів, систем та інструментальних засобів для виявлення та ідентифікації порушників в ІКС у нечітких умовах.

Колектив кафедри безпеки інформаційних технологій щиро вітає Владиславу Вікторівну із успішним захистом і бажає подальших звершень у науковій та професійній діяльності!

Bookmark and Share