Викладач кафедри захистив кандидатську дисертацію за темою «Моделі аномального стану для систем виявлення кібератак в комп’ютерних мережах»

23 квітня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.820.04 викладач кафедри БІТ Анна Олександрівна Корченко успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» за темою «Моделі аномального стану для систем виявлення кібератак в комп’ютерних мережах».

Дисертаційна робота А. О. Корченко була націлена на вирішення актуальної наукової задачі: розробку нових моделей, методів та системи виявлення аномалій, на основі теорії нечітких множин для розширення можливостей сучасних систем виявлення вторгнень породжених атакуючими діями в комп’ютерних системах та мережах.

Усі присутні члени спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення щодо присудження А. О. Корченко наукового ступеня кандидата технічних наук.

Колектив кафедри безпеки інформаційних технологій щиро вітає Анну Олександрівну із успішним захистом і бажає подальших звершень у науковій та професійній діяльності!

Bookmark and Share