Викладач кафедри захистив кандидатську дисертацію про формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з інформаційної безпеки

3 липня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 викладач кафедри БІТ Юлія Борисівна Іванчук успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» за темою «Формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців з інформаційної безпеки в процесі вивчення науково-природничих дисциплін».

Дисертаційна робота Ю.Б.Іванчук була націлена на вирішення таких задач: розкрити сутність та структуру поняття «професійно значущі якості майбутніх фахівців з інформаційної безпеки»; обґрунтувати психолого-педагогічні умови формування професійно значущих якостей у майбутніх фахівців з інформаційної безпеки; теоретично обґрунтувати та методично розробити організаційно-діагностичну модель, а також розробити критерії, показники та рівні сформованості професійно значущих якостей у майбутніх фахівців з інформаційної безпеки; експериментально перевірити ефективність організаційно-діагностичної моделі формування професійно значущих якостей у майбутніх фахівців з інформаційної безпеки.

Усі присутні члени спеціалізованої вченої ради одноголосно прийняли рішення щодо присудження Ю.Б.Іванчук наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Колектив кафедри БІТ щиро вітає Юлію Борисівну із успішним захистом і бажає подальших звершень у науковій та професійній діяльності!

Bookmark and Share