Опубліковано методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОКР «Бакалавр» студентів галузі знань 1701

Вийшли у світ «Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт ОКР «Бакалавр» студентів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека», авторами яких є доценти кафедри: Анна Корченко та Світлана Казмірчук.

Розроблено обов’язкові вимоги до змісту, структури, оформлення та прилюдного захисту дипломних робіт ОКР «Бакалавр» для спеціальностей напрямів підготовки студентів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека». Приведені загальні вимоги до структури, змісту й оформлення дипломної роботи бакалавра. Може бути корисною для студентів інших спеціальностей.

Bookmark and Share