НА СБУ запрошує на коференцію «Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності»

Національна академія Служби безпеки України запрошує на конференцію «Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності», яка відбудеться 5 квітня 2013 року.

Тези доповіді і заявки на участь необхідно надіслати до 15 березня 2013 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника і містити вказівку на вид матеріалу конференції латиницею (наприклад, Agapenko_konf, Agapenko_zayavka);
 • Текст має бути виконаний в редакторі Microsoft Word 6.0 і вище для Windows та відредагований, файл з розширенням *.rtf
 • При направленні матеріалів електронною поштою тема повідомлення повинна містити прізвище учасника з обов'язковою вказівкою "на конференцію".
 • Вимоги до оформлення тексту тез доповідей:
  • Обсяг - до 4 сторінок, мова - українська,формат сторінки А4 (210x297мм). Поля: ліве - 2.5 см; праве -1.5 см; верхнє - 2.0 см; нижнє - 2.0 см. Шрифт - Times New Roman. Кегль - 14. Міжрядковий інтервал - 1.5, стиль - Normal.
  • Відомості про авторів (окремими рядками, вирівнювання по лівому краю з відступом 1.27 см): прізвище,ініціали (шрифт напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (шрифт звичайний);місце роботи (шрифт звичайний).
  • Назва матеріалів (шрифт напівжирний,усі символи прописні, без переносу слів, вирівнювання по центру).
  • Текстова частина (вирівнювання поширині, без переносу слів, абзац з відступом 1.27 см).
  • Список літератури (розміщується наприкінці тексту під заголовком "Література", вирівнювання по ширині,оформлюється у вигляді нумерованого списку без автоматичної нумерації).

Заявка на участь у конференції

Прізвище__________________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________________

По-батькові________________________________________________________________

Посада___________________________________________________________________

Назва установи/навчального закладу__________________________________________

Науковий ступінь _________________________________________________________

Вчене звання _____________________________________________________________

Контактні телефони, E-mail: _________________________________________________

Науковий керівник, (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад

(установа)__________________________________________________________________

Співавтори_______________________________________________________________

Назва доповіді:_____________________________________________________________

Секція, в рамках якої підготовлена доповідь____________________________________

ПЛАНУЮ: виступити,взяти участь як слухач

(залишити необхідне) Дата

Bookmark and Share