Журнал «Захист інформації» увійшов до Index Copernicus з імпакт-фактором 6,95

Науковий журнал «Захист інформації», що видається на базі кафедри безпеки інформаційних технологій та присвячений висвітленню питань дослідження теоретичних, науково-технічних і технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту інформації при її зберіганні, обробці і передачі з використанням сучасних математичних методів та інформаційних технологій, включено до наукометричної бази Index Copernicus з присвоєнням імпакт-фактору 6,95 за 2014 рік.

Теги:
Bookmark and Share