Побачив світ підручник «Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України»

Викладачами кафедри, О.Г.Корченком , В.О.Хорошком  та Ю.Є.Хохлачовою,  видано підручник «Методологія викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах України».

У підручнику розгорнуто викладено теоретичні відомості за дисципліною «Методи та принципи викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах» з метою опанування студентами навичок впевнено та ефективно організовувати навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців з інформаційної безпеки. Наведено приклад  розробки теми лекційного матеріалу, який студенти повинні засвоїти, приводяться основні терміни та визначення.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів та аспірантів, а також фахівців, які займаються інформаційною безпекою.

Bookmark and Share