Запрошуємо на навчання

Кафедра безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету оголошує набір студентів на 2020-2021 навчальний рік за наступними освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Зарахування проводиться за конкурсом — сертифікат УЦОЯО з таких дисциплін: 1) українська мова та література; 2) математика; 3) фізика або іноземна мова.

  • «Магістр» за спеціальністю 125 “Кібербезпека” освітня програма «Управління інформаційною безпекою» — приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста за спорідненим напрямом підготовки.
  • «Магістр» за спеціальністю 124 “Системний аналіз” освітня програма «Консолідована інформація» — приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста за будь-яким напрямом підготовки!

Зарахування проводиться за конкурсом: академічний рейтинг + творчий рейтинг (наукові статті, патенти, участь у міжнародних конференціях та олімпіадах) + вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови.

Навчальний процес на кафедрі безпеки інформаційних технологій проходить у сучасних спеціалізованих навчальних та навчально-наукових лабораторіях, комп’ютерних класах та полігонах, де студенти отримують ґрунтовні знання з гуманітарних, соціально-економічних, математичних, природничо-наукових та професійних дисциплін. Іногородні студенти на час навчання забезпечуються гуртожитками!

Протягом навчання студент оволодіє сучасними інформаційними технологіями, що дозволить йому досконало знати конструкцію та принципи функціонування сучасних комп’ютерів та операційних систем, організовувати електронний документообіг, адмініструвати комп’ютерні мережі, проектувати комплексні системи захисту інформації тощо.

Випускник кафедри безпеки інформаційних технологій здатний вирішувати завдання теоретичного та практичного характеру, що безпосередньо пов’язані з усіма аспектами захисту інформації. Випускники займають керівні посади у державних комітетах, службах та міністерствах, авіапідприємствах, банківських та інших державних і недержавних установах. Крім того, кращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Співробітники кафедри безпеки інформаційних технологій є досвідченими фахівцями у галузі інформаційної та авіаційної безпеки, вони набували досвіду в престижних навчальних закладах Європи та світу. Більшість викладачів є дійсними членами Інституту інженерів електротехніки та електроніки (ІЕЕЕ), а їх висока кваліфікація підтверджена професійними сертифікатами та дипломами. Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю і залучають студентів зокрема до участі у наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах.

З метою обміну досвідом та поглиблення освітнього рівня фахівців, кафедра тісно співпрацює з СБУ, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною академією СБУ, Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова, Донецьким національним університетом, Інститутом фізики НАН України, Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Технологічним інститутом «Південного федерального університету» (м. Таганрог, РФ), компаніями SІ ВІS, ASUS, D-Link, Криптон, Арт-мастер та ін.

 

Вперше у вишах України!

Студенти кафедри безпеки інформаційних технологій, які успішно навчаються, мають унікальну можливість приймати участь у реальних науково-дослідних проектах кафедри як студенти Інституту новітніх технологій Національного авіаційного університету. Студенти Інституту новітніх технологій залучаються до розв’язання актуальних наукових задач під керівництвом провідних науковців України — академіків, член-кореспондентів та професорів з числа відомих вчених України.

Також студенти кафедри мають унікальну можливість долучитися до першої в Україні університетської команди реагування на комп’ютерні інциденти — NAU-CERT, створеної на базі кафедри за підтримки підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю СБУ та ІТ-компанії «Інфопульс Україна». Основним покликанням NAU-CERT є своєчасна реакція на кібератаки в мережах університету і студмістечка НАУ та визначення шляхів усунення їх наслідків.