Загальна інформація про кафедру

Кафедра безпеки інформаційних технологій створена в Національному авіаційному університеті у 2004 році з метою підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки та управління інформаційною безпекою за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр» за денною та заочно-дистанційною формою навчання. Підготовка бакалаврів здійснюється за напрямом 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», а магістрів — за спеціальністю 8.17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».

На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 5 докторів наук, професорів, 11 кандидатів наук, доцентів та інші досвідчені викладачі.

Кадровий, навчально-методичний, науковий та технічний потенціал кафедри забезпечує високий рівень підготовки випускників з таких питань:

 • безпека інформаційних та комунікаційних систем,
 • криптографічний та стеганографічний захист інформації,
 • нормативно-правове та технічне забезпечення інформаційної безпеки,
 • охорона державної та комерційної таємниці,
 • побудова комплексних систем захисту інформації та систем менеджменту інформаційної безпеки,
 • проведення експертиз та аудиту у сфері інформаційної безпеки,
 • системний аналіз та прийняття рішень в управлінні інформаційною безпекою,
 • управління в кризових ситуаціях,
 • управління інцидентами інформаційної безпеки,
 • криміналістичний аналіз комп'ютерних систем,
 • соціотехнічна безпека тощо.

Співробітники кафедри є досвідченими фахівцями в галузі інформаційної та авіаційної безпеки, вони набували досвіду в міжнародних інституціях та навчальних закладах Росії, Німеччини, Франції, Бельгії, Йорданії та Марокко, що дозволяє їм ефективно впроваджувати у своїй роботі сучасні технології та методології навчання. Їх кваліфікація підтверджена сертифікатами ІСАО, що дає можливість на високому рівні проводити навчання за методологією TRAINAIR, яка впроваджена у провідних авіаційних навчальних закладах світу. Більшість викладачів кафедри є членами міжнародної організації IEEE. Середній вік викладацького складу — 35 років, а навчально-допоміжного — 25 років.

Наукові дослідження та їх практичні результати лягли в основу галузевих стандартів вищої освіти у галузі інформаційної безпеки та створення системи підготовки фахівців відповідного профілю. На кафедрі вперше створено та впроваджено інформаційно-довідковий комплекс повної підтримки цих стандартів у навчальному процесі, що дозволило забезпечити якісну підготовку фахівців.

Положення про кафедру безпеки інформаційних технологій.

Bookmark and Share