Положення правил прийому та конкурсного відбору

На напрями та спеціальності кафедри безпеки інформаційних технологій приймаються особи за загальними для Національного авіаційного університету правилами. Основні положення правил прийому завжди доступні на сайті Національного авіаційного університету: їх можна знайти шляхом пошуку (доступного вгорі сторінки сайту НАУ) фрази "правила прийому".

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за освітніми програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та освітнього ступеня «Магістр» (2016).

Положення про конкурсний відбір вступників на навчання за напрямами та спеціальностями кафедри безпеки інформаційних технологій:

Bookmark and Share