Анонс Всеукраїнської олімпіади з інформаційно-психологічної безпеки

Агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження української економіки і підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави Україна і захоплення її території, зокрема інформаційно-психологічна війна, приниження української мови і культури, фальшування української історії, формування російськими засобами масової комунікації альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу - це лише частина актуальних загроз національній безпеці нашої держави!..

З огляду на це і з метою підвищення рівня захисту людини, суспільства і держави від негативних інформаційних впливів необхідно проводити відповідні олімпіади, конференції, круглі столи, розробляти відповідну навчальну літературу для впровадження її у навчальний процес вищих та середніх навчальних закладів всіх рівнів акредитації.

Минулого року Державним закладом «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації» НТУ України «Київський політехнічний інститут» було започатковано Всеукраїнську студентську олімпіаду «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впливів». Цьогоріч олімпіада проходитиме у стінах Національного авіаційного університету і проводиметься кафедрою безпеки інформаційних технологій 18-19 травня в рамках VI міжнародної науково-технічної конференції «ITSEC» за підтримки Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ.

1 квітня була закінчена реєстрація учасників - взяти участь в олімпіаді виразили 25 команд з усієї України, зокрема представники таких вищих навчальних закладів:

 • Національний авіаційний університет (м. Київ)
 • ДЗ ІСЗЗІ НТУУ «КПІ» (м. Київ)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
 • Національна академія СБУ (м. Київ)
 • Європейський університет (м. Київ)
 • Житомирський військовий інститут ім. С.П. Корольова (м. Житомир)
 • Харківський національний університет радіоелектро-ніки (м. Харків)
 • Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків)
 • Кіровоградський національний технічний університет (м. Кіровоград)
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (м. Львів)
 • Тернопільський національ-ний технічний університет ім. Івана Пулюя (м. Тернопіль)
 • Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)
 • Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя)
 • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв)
 • Карпатський університет імені Августина Волошина (м. Ужгород)
 • Ужгородський національний університет (м. Ужгород)
Bookmark and Share