Програми вступних випробувань

Графік фахових вступних випробувань та консультацій на освітній ступінь «Бакалавр»;

Графік фахових вступних випробувань та консультацій на освітній ступінь «Магістр»;

Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 125 Кібербезпека;

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 125 Кібербезпека;

Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 125 Кібербезпека;

Програма додаткового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 125 Кібербезпека;

Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 124 Системний аналіз, спеціалізація  «Консолідована інформація»;

Програма додаткового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 124 Системний аналіз, спеціалізація  «Консолідована інформація»;

Програма фахового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 125 Кібербезпека, спеціалізація «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»;

Програма додаткового вступного випробування за освітньою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 125 Кібербезпека, спеціалізація «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації».

Bookmark and Share