Навчальні дисципліни

Дисципліни підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Цикл нормативних дисциплін професійної підготовки

# Навчальні дисципліни Кредитів ECTS Обсяг, годин
1. Інформаційна безпека держави 8 288
2. Технології програмування 7 252
3. Основи національної безпеки 4 144
4. Основи менеджменту 4 144
5. Забезпечення інформаційної безпеки держави 7 252
6. Прогнозування та моделювання в соціальній сфері 3,5 126
7. Основи криптографічного захисту інформації 6,5 234
8. Теорія ризиків 3 108
9. Система охорони державної таємниці 3 108
10. Основи технічного захисту інформації 4 144
11. Організаційне забезпечення захисту інформації 3 108
12. Організація спеціального діловодства 3 108
13. Психологія управління 3 108
14. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності 4 144
15. Управління персоналом 4 144
16. Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах 4,5 162
17. Комплексні системи захисту інформації 4 144
18. Менеджмент інформаційної безпеки 4,5 162

Цикл спеціальних дисциплін професійної підготовки

# Навчальні дисципліни Кредитів ECTS Обсяг, годин
1. Інженерна та комп'ютерна графіка 3,5 126
2. Бази даних і знань 4 144
3. Теорія інформації та кодування 2 72
4. Електронний документообіг 4,5 162
5. Операційні системи 6,5 234
6. Архітектура та програмування мікропроцесорів 3,5 126
7. Проектування систем технічного захисту інформації 6,5 234
8. Комп'ютерні мережі 3,5 126
9. Програмний захист інформації 3,5 126
10. Проектний менеджмент 2,5 90
11. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 108
12. Сигнали та процеси в інформаційних системах 3,5 126
13. Маркетинг продуктів і послуг інформаційної безпеки 2 72
14. Економіка інформаційної безпеки 5 180
15. Інтернет-технології 3,5 126
16. Криміналістичний аналіз комп’ютерних систем 3 108
Bookmark and Share